login

ลอตเตอรี่

ประเภทอัตราจ่าย
3 ตัวบนบาทละ900บาท
3 ตัวโต๊ดบาทละ150บาท
3 ตัวล่างบาทละ450บาท
3 ตัวหน้าบาทละ450บาท
2 ตัวบนบาทละ90บาท
2 ตัวล่างบาทละ90บาท
วิ่งบนบาทละ3.2บาท
วิ่งล่างบาทละ4.2บาท

ยี่กี หุ้น ฮานอย

ประเภทอัตราจ่าย
3 ตัวบนบาทละ800บาท
3 ตัวโต๊ดบาทละ120บาท
3 ตัวล่างบาทละ450บาท
3 ตัวหน้าบาทละ450บาท
2 ตัวบนบาทละ90บาท
2 ตัวล่างบาทละ90บาท
วิ่งบนบาทละ3.2บาท
วิ่งล่างบาทละ4.2บาท